2016
2015
2014
2013
2012
2011
  • B. Jasiul, J. Śliwa, R. Piotrowski, R. Goniacz, Authentication and Authorization of Users and Services in Dynamic Military SOA Environments, in "Journal of Telecommunications and Information Technology". Guest Editor M. Amanowicz. 2011, nr 1, s. 54-61.
  • Ł. Apiecionek, M. Romantowski, J. Śliwa, B. Jasiul, R. Goniacz, Safe Exchange of Information for Civil-Military Operations. MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011. in: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Editor: M. Amanowicz. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 39-50
  • R. Piotrowski, B. Jasiul, M. Śliwka, G. Kantyka, T. Podlasek, T. Dalecki, M. Choraś, R. Kozik, J. Brzostek, The Response to Cyber Threats in Federation of Systems Environment. MCC 2011: Military Communications and Information Systems Conference, Amsterdam, 17-18.10.2011. in: Military Communications and Information Technology: A Comprehensive Approach Enabler. Editor: M. Amanowicz. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2011. ISBN 978-83-62954-20-9, s. 325-335
2010
  • J. Śliwa, B. Jasiul, R. Goniacz, R. Piotrowski, M. Amanowicz, Web Services Security in SOA-based Systems. in: Proceedings IEEE International Conference MCSS 2010: Multimedia Communications, Services and Security, Krakow, 6-7 May 2010. ISBN 978-83-88309-92-2 s. 104-109.
  • B. Jasiul, P. Olofsson, J. Śliwa, M. Sjoblom, R. Goniacz, R. Piotrowski, A lesson learned from the information assurance and delivery in the project " Multinational interagency situational awareness - extended martime" MCC 2010: Military Communications and Information Systems Conference, Wrocław, 27-28.09.2010; in: Concepts and Implementations for Innovative Military Communications and Information Technologies. Editor: M. Amanowicz. Warszawa: Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2010. ISBN 978-83-61486-70-1, s. 407-417
  • B. Jasiul, J. Śliwa, R. Piotrowski, R. Goniacz, M. Amanowicz, Authentication and Authorization of Users and Services in Federated SOA Environments - Challenges and Opportunities. RTO-MP-IST-091: Information Assurance and Cyber Defence, April 2010. ISBN 978-92-837-0115-6, Information Systems and Technology Panel (IST) Symposium, Tallinn, Estonia, 22 - 23 November 2010.
  • B. Jasiul, R. Piotrowski, G. Kantyka, J. Głowacka, Chapter: Bezpieczeństwo teleinformatyczne w federacyjnym środowisku systemowym. in: Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych. Praca zbiorowa pod redakcją M. Amanowicza. Warszawa: Wydawnictwo PTM, 2010. - 666s.; ISBN 978-83-61949-16-9; SYGN. 31054, 31055
2010
  • R. Piotrowski, M. Amanowicz, J. Śliwa, B. Jasiul, Ocena zdolności sieciocentrycznych z wykorzystaniem narzędzia NCAT. in: Systemy i sieci w automatyzacji dowodzenia. Editor: J. Michniak, Warszawa 2009, s. 114 -127
  • B. Jasiul, R. Goniacz, R. Piotrowski, Authentication and Authorization for Multi-Level Information Exchange in Federation of Systems, MCC 2009: Military Communications and Information Systems, s. 264-271, 29-30 September, 2009, Prague, Czech Republic.